Cảm ứng khi siêu độ vong linh

Tháng 12 năm 2004, Ấn Độ Dương bị địa chấn, phát sinh sóng thần cực lớn, tám quốc gia Đông Nam Ả số người bị nạn tử vong, mất tích… tính ra hai mươi mấy vạn, hơn ngàn vạn người không có nhà, tổn thất trầm trọng…

Xem ti vi, thấy các thi thể nằm chất đống trên bãi biển, gia quyến bi thống tuyệt vọng, một trường “quốc phá gia vong”, khiến lòng người chua xót khôn cùng. Nhìn cảnh tượng này rồi, tôi không cầm được bi thống, liền phát nguyện tụng “Kinh Kim Cang” hồi hướng cho những người chết trong cơn sóng thần. Tôi nghiêm túc tụng một bộ “Kinh Kim Cang”, lúc đọc đến hồi hướng:

“Nguyện đem công đức tụng “Kinh Kim Cang” này, hồi hướng cho tất cả những người bị nạn trong cơn sóng thần nơi Ấn Độ Dương, nguyện chư vị có thể nghe được Phật pháp, phát tâm đại sám hối, sám hối những ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, sớm vãng sinh thiện đạo, lìa khổ được vui”.

Đột nhiên, cách vai trái tôi chừng hai mét, xuất hiện một đoàn người đứng xếp hàng dài, rất trật tự, rồi từng người một tiến tới (từ bên trái đi qua bên hữu), cung kính lễ bái trước quyển “Kinh Kim Cang”, sau đó không thấy họ nữa. Cảnh này kéo dài khoảng mấy phút (lúc đó tôi cho rằng đây có thể là ảo giác).

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tôi thầm nghĩ: “Nếu như vừa rồi đoàn người lễ bái “Kinh Kim Cang” là những vị đã mất trong cơn sóng thần, thì xin hãy hiện lại một chút”. Trong óc tôi vừa nghĩ như thế, thì đột nhiên thấy ngoài song kính cửa sổ (bên trái phòng) xuất hiện rõ ràng những bàn tay đủ loại đủ kiểu, có những ngón móp méo giống như bị ngâm trong nước đã lâu, còn thấy rõ cả móng tay và nơi kẻ tay từng giọt, từng giọt nước đang thi nhau rơi xuống, cảm giác như từ họ trong biển ngoi lên và đang bấu vào cửa kính vậy.

Do việc xảy ra quá bất ngờ, lại ngay trong đêm tối, khiến lòng tôi có chút sợ. Nhưng đêm đó ngoài trời rất trong trẻo, không mưa, vậy mà nơi cửa kính lại xuất hiện những bàn tay ướt sũng nước, ngoài tiên liệu của tôi. Điều này khiến tôi tin chắc rằng trong biển hẳn có nhiều người nhờ nghe kinh pháp mà được lợi. Thế là tôi lập tức giữ chánh niệm, nhất tâm bất loạn tụng kinh và niệm “Nam mô A Di Đà Phật!”… bốn bề dần dần hồi phục yên tĩnh như cũ.

Sau việc này tôi nghĩ: “Những người mất này hiện ra như vậy cũng là báo cho chúng ta biết: họ thực sự có tồn tại, thực sự rất cần Phật pháp giúp đỡ”. Cầu mong thế giới này sẽ có nhiều người trì giới học Phật, lòng người đều hướng thiện, việc việc khắc kỷ, không tranh, không tham, không cầu, không tư lợi, không vọng ngữ… được vậy thì thiên tai nhân họa sẽ giảm thiểu rất nhiều.

Giải thích thêm: Trong “Kinh Địa Tạng” có giảng cách siêu độ: “Đối trước tượng chư Phật Bồ-tát, chí tâm tụng kinh này, hoặc mời người tụng… từ ba đến bảy biến. Như thế quyến thuộc trong ác đạo, khi nghe xong đủ số biến kinh, sẽ được giải thoát…

Tụng “Kinh Kim Cang” siêu độ người mất, công hiệu cũng giống như vậy. Trong “Cảm ứng Thiên Vựng Biên” có ghi: Danh tướng triều Minh là Thích Kế Quang, hằng ngày tụng “Kinh Kim Cang”, ông cũng từng tụng “Kinh Kim Cang” cầu siêu cho một thuộc hạ đã chết. Kết quả, thuộc hạ này được đầu thai vào cõi lành, còn báo mộng cảm tạ. Hiện nay trên thế giới luôn phát sinh tai nạn, các vong linh đồng bào tử nạn thọ khổ, rất mong chúng ta siêu độ cho họ…

Các bạn đồng tu học Phật, xin hãy từ bi vì những người gặp nạn này mà tụng kinh hồi hướng, cùng chung sức giúp họ một tay: “Nguyện họ sớm thoát ly biển khổ”. Dùng một trái tim như thế mà tu thì sẽ thành tựu. Vì đó là nhân tâm, thiện tâm, Phật tâm vậy.

Trích “Báo ứng hiện đời” Nguồn: Phật Giáo Việt Nam

Xem thêm nội dung mới và bổ ích tại:

– Kiến thức gia đình

– Tri thức đời sống

– Cẩm nang sức khỏe

– Kênh youtube Kiến thức gia đình