Chứng khoán HSC báo lãi quý 3.2023 đạt mức cao nhất 5 quý gần đây

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, HOSE: HCM) công bố kết quả kinh doanh Quý 3.2023 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý 3.2023 đạt 266 tỷ đồng, tăng 36% so với quý 2.2023 và là mức cao nhất trong 5 quý liền kề gần đây.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, HSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 617 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch năm 2023.

Doanh thu quý 3.2023 đạt hơn 636 tỷ đồng, tăng 20% so với quý 2.2023, trong đó:

Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 224 tỷ đồng, chiếm 35% tổng doanh thu HSC. Trong quý 3.2023, hoạt động môi giới tăng mạnh do thanh khoản thị trường cải thiện so với các quý trước và ở mức cao hơn so với kỳ vọng đầu năm. HSC tận dụng tốt nhịp tăng trưởng giao dịch của thị trường để duy trì thị phần và tăng trưởng dư nợ cho vay ký quỹ.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 292 tỷ đồng, tương đương 46% tổng doanh thu HSC. Tính đến ngày 30/09/2023, dư nợ cho vay ký quỹ đạt hơn 11,331 tỷ đồng, tăng 28% so với cuối quý 2.2023 và tăng 54% so với đầu năm.

Doanh thu từ hoạt động tự doanh đạt 110 tỷ đồng, đóng góp 17% vào tổng doanh thu HSC. Kết quả của hoạt động tự doanh chịu tác động không nhỏ bởi biến động mạnh và khó lường của thị trường trong 9 tháng đầu năm.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận doanh thu quý 3.2023 đạt 6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện các thương vụ tư vấn thường kéo dài, do đó doanh thu báo cáo trong kỳ kế toán không phản ánh đầy đủ thành quả kinh doanh của hoạt động này.

Chứng khoán HSC báo lãi quý 3.2023 đạt mức cao nhất 5 quý gần đây - Ảnh 1.

Tính đến ngày 30/09/2023, tổng tài sản của HSC đạt 16,663 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 8,133 tỷ đồng. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm 2023 đạt 1,083 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán HSC báo lãi quý 3.2023 đạt mức cao nhất 5 quý gần đây - Ảnh 2.

Nguồn: Nhịp sống kinh tế (link)

Xem thêm tin mới và bổ ích tại:

– Kiến thức gia đình

– Tri thức đời sống

– Kênh youtube Kiến thức gia đình