Dù một vị Tăng không tốt cũng nên tôn kính, vì sao?

Thuở xưa vua Đường Thái Tông có lần thưa với Pháp Sư Huyền Trang: Trẫm có ý muốn dâng lễ Trai Tăng, nhưng nghe rằng có nhiều vị Tăng không đủ giới hạnh, vậy phải làm thế nào?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngài Huyền Trang đáp:

Đất Côn Sơn có ngọc quý cũng nằm lẫn trong bùn cát; Huyện Lệ Thuỷ có vàng, lẽ nào ở đó không có ngói gạch, đá sỏi?

Đất sét hoặc gỗ dùng tạo tượng La Hán, khởi tâm cung kính ắt được phước lành ;

Đồng thiếc đúc thành tượng Phật, người huỷ hoại nhất định có tội..

Rồng nặn bằng đất sét tuy không thể làm mưa, nhưng muốn cầu mưa phải dùng rồng đất ấy..

Trăng dù không sáng, dù mờ thì vẫn còn hơn cả ngàn vì sao sáng.

Không có phước duyên… bước chân vào cửa Phật còn khó, nói gì đến việc dự vào hàng Tăng Bảo. Muốn làm được một vị Tăng… phải trải qua nhiều kiếp gần gũi phụng sự Tam Bảo, thì đời này mới có thể viên thành duyên lành ấy.

Dù vị ấy chưa thanh tịnh thành bậc Thánh, nhưng so với những bgười phàm khác thì vị ấy cũng là người có Phước duyên hơn gấp ngàn vạn lần thưa Bệ Hạ.

Vua Đường Thái Tông nghe qua lời ấy thì kinh hoảng, thưa rằng:

Trẫm từ nay về sau dù gặp một vị Sa Di nhỏ cũng xin cung kính như Phật.

Hoa trái của người xuất gia

Nguồn: Sư Cô Giác Lệ Hiếu.

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi
lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào
sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp
một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.Nguồn: Phật Giáo Việt Nam

Xem thêm nội dung mới và bổ ích tại:

– Kiến thức gia đình

– Tri thức đời sống

– Cẩm nang sức khỏe

– Kênh youtube Kiến thức gia đình