Site icon Tri thức đời sống

Đức Phật Thích Ca lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp bằng thân nào?

duc phat thich ca len cung troi dao loi thuyet phap bang than nao 110924 large

Đức Phật hiện thân ở các cõi, các nơi đều dùng “ứng thân” hay “hóa thân” chứ không phải báo thân hay pháp thân của ngài…

Có người hỏi: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi ngài còn tại thế ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp bằng thân nào? Xin thưa: Khi Đức Phật còn tại thế có lần ngài đã lên cung Trời Đao Lợi thuyết pháp ngài đi bằng Ứng thân. Lý do tại sao? Bởi vì, Đức Phật có lục thông.

Trong Lục thông, có một thông gọi là Thần túc thông. Thông nầy có năng lực hiện thân tùy ý muốn tự do vô ngại. Điều nầy, chúng ta cũng không lạ gì, khi đọc các sách truyện xưa, nhất là truyện Trung Quốc. Như truyện “Phong Thần” … Trong đó, diễn tả các vị có phép lạ đằng vân giá võ hay độn thổ tàng hình v.v… Hoặc như các vị thiên tiên bay qua lại tự do. Đó là những người chưa tu hành đắc đạo mà còn biến hóa được như thế. Ngược lại, đức Phật là một bậc Đại Giác Ngộ. Ngài có đủ thần thông diệu dụng biến hóa không lường mà có lẽ nào lại không bằng các vị tiên đó hay sao? Do đó, Phật hiện thân ở các cõi, các nơi đều dùng “ứng thân” hay “hóa thân” chứ không phải báo thân hay pháp thân của ngài…

Xem hình ảnh Tượng Phật Thích Ca ngồi ngồi tĩnh tọa, sơn vàng.

 Xem thêm hình ảnh của Ngài tại đây.

(*) Tác giả là Ni sư, TS Thích Nữ Đồng Hoà, Uỷ viên Thường trực Ban TTTT TW, Trụ trì Chùa Tăng Phúc (27 phố Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội).

‘Lục thông” theo từ điển Phật học Đạo Uyển

Lục thông là sáu phép thần thông. Hành giả khi đắc quả A La Hán, tâm được giải thoát, dứt sạch phiền não, thì chứng đắc sáu phép thần thông, bao gồm như sau:

Thiên nhãn thông: Thấy tất cả các cõi giới và hàng chúng sanh khắp mọi nơi, mọi cõi.

Thiên nhĩ thông: Tai có thể nghe âm thanh ở các nơi các cảnh giới.

Túc mạng thông: Biết sanh mạng đời trước của mình, của chúng sanh và cả đời sau luân chuyển thế nào.

Tha tâm thông: Biết lòng dạ và tư tưởng của người khác rõ ràng không sai khác.

Thần túc thông: Bay nhảy khắp nơi trong nháy mắt, biến hóa nhiều phép thuật phi thường.

Lậu tận thông: Dứt tất cả phiền não, hoặc nghiệp chứng đến quả vị hoàn toàn giải thoát.

Chưa đắc A La Hán quả, hành giả có thể đắc ngũ thông, còn gọi là hữu lậu thông, là phép thần thông chưa rốt ráo, chưa thoát khỏi Tam giới. Còn Lậu tận thông hay Vô lậu thông là phép thần thông của nhà tu hành đoạn sạch phiền não, dứt luân hồi, nhập Niết Bàn. Ấy là phép thần thông của bậc La Hán, Duyên Giác Phật.Nguồn: Phật Giáo Việt Nam

Xem thêm nội dung mới và bổ ích tại:

– Kiến thức gia đình

– Tri thức đời sống

– Cẩm nang sức khỏe

– Kênh youtube Kiến thức gia đình

Exit mobile version