Dưỡng đức hành thiện phúc lộc tự đến

Khi Hà Trừng đến nhà bệnh nhân, người vợ của bệnh nhân là người có nhan sắc, vẻ mặt ngượng ngùng nói riêng với Hà Trừng rằng, vì trị bệnh cho chồng, những đồ quý giá trong nhà đều đem đi cầm đồ hết rồi, vì vậy nguyện dâng thân mình để trả tiền thuốc.

Xưa có một người nổi tiếng về y thuật tên là Hà Trừng. Một hôm, có người nhà người bệnh lâu ngày không khỏi mời Hà Trừng đến xem bệnh giúp. Sau khi Hà Trừng đến nhà bệnh nhân, người vợ của bệnh nhân là người có nhan sắc, vẻ mặt ngượng ngùng nói riêng với Hà Trừng rằng, vì trị bệnh cho chồng, những đồ quý giá trong nhà đều đem đi cầm đồ hết rồi, vì vậy nguyện dâng thân mình để trả tiền thuốc.

Hà Trừng lập tức nghiêm mặt nói: “Xin cô yên tâm, tôi có thể chữa bệnh miễn phí cho chồng cô, nhưng xin đừng làm ô nhục tôi, cũng là làm ô nhục bản thân cô”.

Hành thiện tích đức để tự cứu mình và cảm hóa người

00

Vợ người bệnh xấu hổ bày tỏ cảm ơn và cáo lui.

Hà Trừng chữa bệnh xong trở về đến nhà. Đêm hôm đó ông mộng thấy một vị Thần đến nói với ông rằng: “Ngươi hành y có công, hơn nữa không thừa dịp người ta nguy cấp gặp nạn mà dâm loạn với vợ người. Nay ta phụng ý chỉ của Thượng Đế, ban cho ngươi chức quan, đồng thời thưởng cho 5 vạn tiền”.

Sau đó không lâu, hoàng hậu mắc bệnh, triều đình mời Hà Trừng vào cung chữa trị. Kết quả là hoàng hậu chỉ uống một thang thuốc là bệnh đã khỏi. Thế là triều đình ban thưởng cho Hà Trừng chức quan và tiền tài, hoàn toàn khớp với những lời vị Thần trong mộng nói với ông.

Lời bàn:

Người nhân nghĩa thì ắt phải thanh tâm quả dục, dưỡng đức hành nhân, tránh dâm tà, xa ác hạnh, như thế thì phúc lộc sẽ tự khắc tìm đến.Nguồn: Phật Giáo Việt Nam

Xem thêm nội dung mới và bổ ích tại:

– Kiến thức gia đình

– Tri thức đời sống

– Cẩm nang sức khỏe

– Kênh youtube Kiến thức gia đình