homewander – reframing (demo album)https://homewander.bandcamp.com/ 0:00 – safe place 0:47 – frost on skin 1:52 – enigma 2:50 – fly with me 3:39 – chance 4:43 …

Nguồn: Kênh Youtube Sleepdays

Xem thêm nội dung mới và bổ ích tại:

– Kiến thức gia đình

– Tri thức đời sống

– Cẩm nang sức khỏe

– Kênh youtube Kiến thức gia đình