Lạy Phật là một pháp tu


HT. Tịnh Không

gg follow

Chúng ta phải biết rằng, lạy Phật không đơn giản chỉ là biểu hiện tâm tôn kính của ta đối với Phật, mà lạy Phật còn là một pháp tu, tu định, tu tâm thanh tịnh, tu tâm chân thành.

Trong Ảnh Trần Hồi Ức Lục, pháp sư Đàm Hư kể về pháp sư phơi đèn cầy, vị pháp sư này do chưa từng đi học qua nên không biết chữ, ở trong chùa ông chuyên phụ trách việc hương đăng, ông là một người thành thật cho nên rất hay bị người lừa gạt, bạn hữu đồng tu trêu chọc ông nói với ông :

_”Thầy hương đăng buổi sáng nắng tốt mọi người đều đem quần áo ra phơi, đèn cầy của thầy cũng đem ra phơi đi, nếu không phơi sẽ bị móc đấy”.

Ông thật thà tin lời bọn họ liền đem hết đèn cầy ra sân để phơi. Đèn cầy phơi dưới nắng thời gian lâu đều bị chảy hết. Đến thời khoá tối thì chỉ có tim đèn mà thôi, còn sáp thì không còn nữa. Thầy duy na nhìn thấy rất khó chịu hỏi ông:

-“Thầy làm trò gì vậy ?”.

Ông đáp :

– “Là bọn họ bảo tôi đi phơi đèn cầy, sau khi phơi xong thì biến thành như vậy đây”.

Pháp môn lạy Phật là pháp môn căn bản, sâu thẳm vi diệu

01

Sau khi khoá tối xong, thầy duy na bèn đem sự việc trình bày với lão Hoà Thượng và nói với Hoà Thượng không nên để ông phụ trách hương đăng nữa. Lão Hoà Thượng thương xót ông là người thành thật bèn gọi ông đến bảo ông rằng :

– “Chú ông không nên làm hương đăng nữa, chú hãy đến chùa Dục Vương để lạy xá lợi của Phật Thích Ca, chú một ngày nên thật thà lạy 3000 lạy”.

Ông rất nghe lời, liền đi đến chùa Dục Vương để lạy xá lợi Phật, một ngày ông lạy 3000 lạy, lạy 3 năm thì liền khai ngộ. Sau khi khai ngộ thì ông có thể làm thơ, làm kệ, có thể giảng Kinh thuyết pháp. Chúng ta biết ông chưa từng đi học qua, vậy tại sao ông có thể làm được như vậy? Đó là do trí tuệ của ông đã khai mở rồi, giống như Lục Tổ Huệ Năng vậy.

Còn chúng ta ngày nay tu học có thể nói điều kiện tốt hơn so với ông nhiều, chúng ta ngày ngày đều tiếp xúc qua với Kinh giáo nhà Phật, cũng được nghe giảng Kinh thuyết pháp, thế nhưng trí tuệ không cách nào khai mở được, vậy thì nguyên nhân là do đâu?

Do tâm chúng ta không thanh tịnh, trong sự tu học này có rất nhiều phiền não vọng tưởng xen tạp vào. Còn ông tuy ông là người thật thà rất dễ bị người khác lừa gạt nhưng tâm ông rất thanh tịnh, ông không có phiền não của người bình thường, ông chỉ là bị vô minh che đậy mà thôi, cho nên lão Hoà Thượng dạy ông cái phương pháp lạy Phật này rất hay, mỗi ngày lạy 3000 lạy thì ý niệm gì cũng không còn.

Chúng ta phải biết rằng, lạy Phật không đơn giản chỉ là biểu hiện tâm tôn kính của ta đối với Phật, mà lạy Phật còn là một pháp tu, tu định, tu tâm thanh tịnh, tu tâm chân thành. Ông là qua việc lạy Phật mà đạt được Định, từ trong Định trí tuệ của ông khai mở, cho nên đối với pháp thế xuất thế gian tất cả ông đều thông đạt, đạo lý chính là như vậy.Nguồn: Phật Giáo Việt Nam

Nguồn tin hữu ích khác:
Volkswagen Nha Trang
Kiến thức gia đình
Xe hơi Volkswagen
Tri thức đời sống
Giá xe Volkswagen
Mua xe Volkswagen
Xây nhà trọn gói
Xây dựng Nha Trang

– Kênh youtube Kiến thức gia đình