Nơi an nghỉ của danh tướng Nguyễn Tri Phương

Mộ phần danh tướng Nguyễn Tri Phương và con trai Nguyễn Lâm nằm trên gò đất cao rộng khoảng 500 m2 giữa cánh đồng lúa mênh mông. Xung quanh có hàng duối cổ thụ bao bọc.

Nguyễn Tri Phương là người chỉ huy quân đội triều Nguyễn trấn giữ thành Điện Hải ở Đà Nẵng, tổ chức phòng thủ đánh lui quân Pháp xâm lược vào năm 1858. Theo sách Đại nam liệt truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn, vào năm 1858 quân Pháp kéo vào cửa biển Đà Nẵng bắn phá pháo đài, vây hãm hai thành An Hải, Điện Hải. Tổng thống quân Lê Đình Lý trúng đạn bị thương. Giữa lúc khó khăn đó, vua Tự Đức đã cho Nguyễn Tri Phương sung làm tổng thống quân thứ Quảng Nam.

Nguyễn Tri Phương xét tình hình bên địch, vẽ bản đồ và xác định quân Pháp lợi ở chiến, quân triều Nguyễn lợi ở thủ. Ông đã đưa ra kế sách lấy thủ làm chiến, đắp thêm đồn lũy. Quân triều Nguyễn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đắp lũy đài từ bãi biển đến Thạc Gián ở Phúc Ninh. Bên ngoài lũy đào hố trồng chông, trên phủ cát và cỏ, chia quân phục sát thành Điện Hải. Quân Pháp tiến đánh thành Điện Hải đã sa xuống hố, quân triều Nguyễn ở lũy bắn ra buộc quân Pháp phải rút lui.


Nguồn: Vnexpress

Xem thêm nội dung mới và bổ ích tại:

– Kiến thức gia đình

– Tri thức đời sống

– Cẩm nang sức khỏe

– Kênh youtube Kiến thức gia đình