Trong chết được sống

Người ta thông thường chỉ khi nào lâm vào bước đường cùng, mới khởi ỷ đến vởi Phật pháp, cầu gia hộ… Lúc đó nếu cỏ duyên lành gặp được thiện tri thức hướng dẫn, hành đúng pháp sám hối, chí thành học Phật, thi có thể chuyển nguy thành an, sống lại từ chỗ chết.

Nhưng trước bao quả báo khổ não phải thọ nhận, có bao nhiêu người sở hữu được may mắn này? Vì vậy chúng ta phải luôn nhớ vô thường, nghe liền tin thọ, phải biết trân quý bội phần những ưu khuyết từ kiếp người, sống nên thuận theo dòng thiện, sửa đổi lỗi xưa, ăn chay trì giới, hiểu rõ nhân quả, dứt ác theo lành, phá bỏ vô minh chồng chất, giữ chánh tri kiến… mới có thể tránh được tai nạn họa ương trùng trùng.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Có nữ sĩ họ Lưu, tuy tin Phật nhiều năm nhưng do gia đình phản đối nên mãi vẫn chưa ăn chay, tín tâm học Phật cũng không kiên định.

Cuối năm 2007 Lưu cư sĩ khám bịnh, bất ngờ phát hiện ruột bị ung bướu, sau khi tái khám, bác sĩ bảo:

– Cô về nhà nghỉ dưỡng, ưa món gì thì cứ án! Bịnh này mạng sống chỉ còn tính từng ngày!

Lưu cư sĩ hoàn toàn bất ngờ, bình thường cô không nghĩ là bịnh này nặng đến vậy, giờ xem như đã bất trị, là thời kỳ cuối. Vô thường đến nhanh quá, khiến cô trở tay không kịp, nên tâm phát sinh chán nản, tuyệt vọng đầy…

Lúc này cô nhớ lại, mấy hôm trước, dì và vài bạn đạo đến thâm, đã nhiều lần khuyên cô nên ăn chay, niệm Phật, tụng kinh… cho tốt.

Thế là cô âm thầm hạ quyết tâm, phải tri giới ăn chay, chấm dứt không tạo sát nghiệp. Cô sẽ chân chánh tu học Phật pháp, cầu Phật lực gia trì, giúp cô ra khỏi tuyệt lộ…về nhà rồi, Lưu cư sĩ kể rõ bịnh trạng nghiêm trọng của mình cho mọi người hay va kiên quyết nói:

– Tôi không còn sống bao lâu nữa, trước đây tôi đã tạo nghiệp sát quá nặng, bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi nhất quyết ăn chay tu học, xin mọi người ủng hộ cho…

Chồng và các con cô thuở giờ luôn phản đối không cho cô ăn chay, lúc này đành im lặng chịu theo…

Mặc dù cô mới bắt đầu ăn chay, tập tu, nhưng nỗi sợ cái chết và bịnh hoạn đau đớn dày vò, khiến cô nhiều lần thối tâm, tinh thần nằm bên bờ vực suy sụp…

Đang lúc cô hành trì hết sức khó khăn, thi dì và các bạn đạo liền đưa tay ra giúp, họ dẫn cô đi phóng sinh và đồng tụng kinh hồi hướng hỗ trợ… Cầu Phật Bồ-tát gia hộ cô sớm mạnh lành hồi phục. Đồng thời còn khuyên cô nên tụng kinh “Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá-lợi Bảo Kiếp Ấn Đà-la-ni” để giúp cho tín tâm và đạo tâm kiên định, chiến thắng được quỷ bịnh.

Một tháng sau, khi đến bịnh viện kiểm tra, thấy bịnh cô đã ổn định và chuyển tốt. Điều này khiến cô tăng thêm niềm tin. Chồng con khi hay bịnh cô đỡ nhiều rồi, cũng vui mừng tở mở, xúm nhau ăn chay theo.

Những ngày tháng sau đó, Lưu cư sĩ phát nguyện tinh tấn tu học, làm một đệ tử Phật đúng nghĩa. Hằng ngày cô tụng kinh “Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá-lợi Bảo Kiếp Ấn Đà-la-ni” 108 biến. Cô chí thành quỳ trước Phật tụng kinh, tĩnh tọa… chuyên chú miên mật…

Lúc này phiền não cũng theo đó rụng rơi, đúng như trong kinh nói: “Nếu có chúng sinh, tội nặng bị báo ứng: trăm bịnh kéo đến, thống khổ bức thân, tụng chú này 21 biến, ách bịnh khổ não, nhốt thời tiêu tan, thọ mệnh kéo dài, phúc đức vô tận…”

Lưu cư sĩ tinh tấn tu học như thế ba tháng, sau đó đến y viện tái khám, kỳ tích đã xuất hiện: ruột không còn ung bướu, bịnh khỏi hẳn triệt để!

Nhờ theo pháp chân chánh, học Phật thực hành, đã giúp Lưu cư sĩ sống lại từ cửa tử, không những bản thân cô thọ sâu pháp ích, mà còn khiến toàn gia cảm động, cùng bước vào con đường tu tập ăn chay theo luôn.

Giải thích thêm: Lưu cư sĩ bị ung bướu thời kỳ cuối, vì sao chỉ ba tháng được lành? Là do các nguyên nhân sau đây:

Nhờ cô sửa đổi tu 3 đều thiện: Ăn chay – Phóng sinh – Tụng kinh.

Phát nguyện làm lợi chúng sinh, nguyện này cùng nguyện chư Phật tương đồng.

Hằng ngày thành tâm tụng chú “Nhất thiết Như Lai tâm…” 108 biến, lực gia trì cùa chú này mạnh không thể nghĩ tường.

Trong kinh nói: “Chí tâm phát nguyện, tụng niệm thần chú, mỗi chữ mỗi câu, phóng đại quang minh chiếu đến tam đồ, khổ đều tiêu tan. Chúng sinh thoát khổ, mầm Phật phát sinh, tùy ý vãng sinh mười phương tịnh độ”…

Người người nếu y theo ba điều này tu, thảy đều có thể chuyển hóa định nghiệp và nghịch cảnh.

Trích “Báo ứng hiện đời” – Hạnh Đoan biên dịchNguồn: Phật Giáo Việt Nam

Xem thêm nội dung mới và bổ ích tại:

– Kiến thức gia đình

– Tri thức đời sống

– Cẩm nang sức khỏe

– Kênh youtube Kiến thức gia đình